dijous, 22 de setembre de 2011

Benvinguts al món digital!!

Per crear el vostre blog de Llengua i comunicació cal que tingueu un compte de correu de GMAIL(en podeu obrir un de nou, un de professional). Entreu a BLOGGER.COM i seguiu els passos per crear un BLOG.
Necessitareu tenir pensat el títol (si no està disponible, podreu repetir alguna lletra). Després escollireu una plantilla. La primera "entrada" ha de ser, precisament, l'explicació del títol.

diumenge, 11 de setembre de 2011

Exemple d'un blog de referència de Llengua i comunicació

Llegendes urbanes, el blog de l'assignatura de fa dos anys.

Normes d'ús dels ordinadors

 • Es treballarà amb un blog per a cada dos alumnes
 • Caldrà fer les tasques que la professora penja al blog de referència (niudenews.blogspot.com) durant l’hora de classe
 • Un cop acabada la feina, caldrà corregir-ne l’ortografia i l’expressió i, finalment, mostrar-la a la professora
 • En cap cas es podran obrir pàgines diferents de les indicades per fer la tasca del dia (la nota final del trimestre seria un suspens)
 • Si de cas, per fer temps, es podran llegir diaris digitals per anar obrint boca per al nostre projecte futur: confecció d’un diari digital amb El País de los Estudiantes.

Guia per als alumnes

LLENGUA I COMUNICACIÓ
Optativa de 1r Batxillerat. Curs 2011-2012

OBJECTIUS
 • Treballar les quatre competències bàsiques de la comunicació: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquesta assignatura vol ser una ampliació dels continguts que es donen a les matèries comunes de Llengua catalana i castellana  del currículum de Batxillerat.
 • Treballs de camps: sortides diverses, fora de l’horari lectiu, per tal de fer-ne ressenyes o cròniques per al diari digital (si algú no hi pot assistir, haurà de fer un treball alternatiu).
MATERIAL
 • Dossier o llibreta amb els apunts i els exercicis, per presentar trimestralment (imprescindible per aprovar)
 • Material fotocopiat que facilita la professora
 • Llibres de lectura: Mercè RODOREDA, El carrer de les Camèlies (Club Editor), al primer trimestre i Pau VIDAL, Aigua bruta (Editorial Labutxaca), per al segon trimestre
 • Blog de referència per treballar a l’Aula d’informàtica (un dia a la setmana, segons connectivitat)
TEMARI I CONTINGUTS
 • Tècniques del llenguatge publicitari i periodístic (Comunicació)
 • Fonètica (Llengua)
 • Dialectologia i etimologia (Llengua. Treball de camp)
 • Xerrades de persones de disciplines molt diverses (Comunicació)
 • Morfologia i sintaxi (Llengua)
 • Comentari de textos diversos (Llengua i Comunicació)
 • Confecció d’un blog (Llengua i Comunicació)
 • Confecció un diari digital (Llengua i Comunicació)
 • Dramatització d’un poema (Comunicació)
AVALUACIÓ
 • Una prova escrita, com a mínim, per trimestre. No es repetiran els exàmens sense un certificat mèdic. L’avaluació serà continuada (prova extraordinària, al setembre). A més de la realització d’un examen, s’hauran de presentar tots els treballs que la professora consideri oportuns.
 • Treballs diversos, individuals o en grup, que s’hauran de presentar el dia i l’hora indicats i sempre a la professora, mai a consergeria. Els treballs que no es presentin el dia indicat, caldrà fer-los a mà i presentar-los tots (al setembre) per poder aprovar l’assignatura.
 • Es valorarà la llengua oral, tant a les exposicions com a les comunicacions a la classe
 • Es valorarà el treball fet a l’aula. És imprescindible tenir una actitud positiva per aprovar l’assignatura.
 • Llibres de lectura: cal demostrar-ne la lectura i la comprensió fent un treball i una prova escrita.
 • Les faltes d’ortografia i expressió es penalitzaran amb 0’1 punts fins a un màxim de 2 punts seguint l’acord del departament de llengües.