diumenge, 28 de setembre de 2014

Educació: pensament divergent

Ens agrada el sistema educatiu que tenim? Estem al dia de les noves teories?
Ken Robinson, El pensament divergent. Cliqueu aquí

El primer discurs. Ken Robinson: aquí


dimecres, 24 de setembre de 2014

Vull ser feliç

Un bloc amb idees molt originals: aquí. apiedeaula.blogspot.com


De moment, "Amb la D de DESITJOS"

diumenge, 21 de setembre de 2014

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge


Són sis elements: hi falta el CANAL(oral, escrit, audiovisual...)Teoria sobre les funcions del llenguatge. Cliqueu aquí

Un exercicis per fer entre tots. Cliqueu aquí

Un exercici per escoltar. Cliqueu aquí

dissabte, 20 de setembre de 2014

PAUTES PER PREPARAR UNA BONA EXPOSICIÓ ORAL


PREPARACIÓ
1. Tingues present el context:
    finalitat (quin objectiu persegueixes) i auditori (què sap, què n’espera...)
2. Busca informació
3. Prepara un bon guió: ha de ser esquemàtic i breu a base de paraules-clau
4. Assaja la intervenció les vegades que calgui per agafar seguretat i ajustar el temps.

ORDRE
1. Introducció
            Presenta’t, si s’escau
            Introdueix el tema (quin és, per què l’has escollit, com ordenaràs la intervenció...)
            Desperta la curiositat de l’auditori
2. Desenvolupament
            Explica els continguts de manera ordenada, clara i concisa amb l’ajut del guió
            Marca bé les diferents parts del discurs amb els connectors adequats
            Repeteix, si cal, els continguts més importants
            Ajuda’t  d’imatges, gràfics, exemples, objectes...
3. Conclusions
            Fes un breu resum del que has dit
            Acaba amb una frase conclusiva
            Dóna entrada al torn obert de paraules

CONTINGUT
1. Pots consultar el guió, però la intervenció no pot ser una lectura
2. Assegura’t que exposes els continguts més importants
3. Concreta, no parlis per  parlar
4. No oblidis que un bon exemple pot ser la millor explicació

LLENGUATGE
1. Has d’utilitzar un registre estàndard-formal
2. No abusis dels mots-crossa, de les expressions buides o dels modismes
3. Vocalitza bé i amb la fonètica correcta

ASPECTES NO VERBALS
1. Adopta una  postura correcta
2. La gestualitat ha de ser adequada: ni exageris els moviments ni t’estiguis estàtic
3. Mira l’auditori
4. Parla amb el volum  i el to adequats
5. Parla poc a poc, sense precipitacions i sense oblidar-te de respirar.

dijous, 18 de setembre de 2014

Verb model


Verb FABRICAR

MODE INDICATIU

Temps simples                                                               Temps compostos

Present                                                                                  Perfet
Jo fabrico                                                                              Jo he fabricat
Tu
Ell
Nosaltres
Vosaltres
Ells

Imperfet                                                                                 Plusquamperfet
Jo fabricava                                                                           Jo havia fabricat        


Passat simple                                                                         Passat anterior simple
Jo fabriquí                                                                             Jo haguí fabricat
Passat perifràstic                                                                   Passat anterior perifràstic
Jo vaig fabricar                                                                      Jo vaig haver fabricat


Futur                                                                                     Futur perfet
Jo fabricaré                                                                            Jo hauré fabricat


Condicional                                                                           Condicional perfet
Jo fabricaria                                                                           Jo hauria fabricatMODE SUBJUNTIU

Present                                                                                   Perfet
[que] Jo fabriqui                                                                    [que] Jo hagi fabricat
Imperfet                                                                                 Plusquamperfet
[que] Jo fabriqués                                                                  [que] Jo hagués fabricat
MODE IMPERATIU

Present
Fabrica tu!
FORMES NO PERSONALS

Infinitiu simple: fabricar                                Infinitiu compost: haver fabricat

Gerundi simple: fabricant                              Gerundi compost: havent fabricat

Participi: fabricat, fabricada, fabricats, fabricadesReflexió lingüística

Considereu l'oració següent i responeu a les preguntes:

Aquell matí l'àvia va renyar el noi, li va fúmer un mastegot, el va obligar a pentinar-se bé, el va acompanyar fins a la porta de l'escola i va observar com hi entrava.

a) Escriviu els pronoms febles que hi ha a l'oració
b) Indiqueu la funció sintàctica de cada pronom feble
c) Quin és l'antecedent de se?
d) Quins verbs de l'oració tenen subjecte el·líptic?
e) Quins són els antecedents d'aquests subjectes el·líptics?
f) De quin tipus és l'oració subordinada del fragment: va observar com hi entrava?

dimecres, 17 de setembre de 2014

CORRECCIÓ PROVA INICIAL

Quim Monzó, La maleta turca, 1990

0.   Digueu quin és el tema principal: la pèrdua dels pronoms febles en el català oral. També, la desnaturalització del català en contacte amb el castellà o, fins i tot, l’evolució de la llengua catalana (diglòssia)

1.   Escriviu la flexió completa dels adjectius del títol del text.
Feble: feble, febles
Dèbil: dèbil, dèbils
Malaltís: malaltís, malaltissa, malaltissos, malaltisses
Desvalgut: desvalgut, desvalguda, desvalguts, desvalgudes

2.   Digueu quina és la categoria gramatical dels mots següents:

tothom
pronom
a favor de
preposició
què (escena en què)
pronom relatiu
què (la canalla no sap què fer-ne)
pronom interrogatiu
cap (cap control)
determinant

3.   Digueu quina és la funció sintàctica dels següents sintagmes:

als anuncis
complement circumstancial de lloc
del líquid element
complement del nom
simbòlicament
complement circumstancial de manera
el titular
complement atribut
la psicomotricitat
subjecte

4.   Digueu un sinònim de ronya  i expliqueu el sentit de la frase feta se’ls endú a l’altre barri.

Ronya: brutícia, porqueria, quisca, engrut, merda (fig. i vulgar) ...
La frase feta se’ls endú a l’altre barri en el context la primera grip se’ls endú a l’altre barri significa que, amb la primera grip, els pronoms febles es moren.

5.   Digueu la funció sintàctica dels pronoms febles subratllats:

Si els mamen a casa
Complement directe
Amb dur-los a l’escola
Complement directe
De portar-lo
Complement directe
Et miraran com si fossis...
Complement directe
Se n’oblida
Complement de règim verbal

6.   Digueu la persona, el nombre, el temps i el mode de la forma verbal ha entès i conjugueu complet el pretèrit imperfet de subjuntiu d’aquest verb.
Ha entès: 3a persona singular perfet d’indicatiu

Pretèrit imperfet de subjuntiu del verb entendre: entengués, entenguessis, entengués, entenguéssim, entenguéssiu, entenguessin.

7.   Digueu quin és el subjecte d’aquests verbs:

és (és un exemple clar)
La campanya actual que promou l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb la Companyia d’Aigües de Barcelona
s’han queixat
Un col·laborador d’El Periódico i un firmant d’una carta al director de La Vanguardia
sona (no els sona de res)
aquella escena en què Ponç Pilat, el procurador romà de Judea, es va rentar simbòlicament les mans durant el procés a Jesús?
sàpiguen (sàpiguen portar el ritme)
Subjecte el·líptic: els nens
endú (se’ls endú a l’altre barri)
La primera grip


8.   Digueu quin tipus de subordinades hi ha en aquesta frase: El que interessa, ara, és que sàpiguen portar el ritme en un combo.

En aquesta frase hi ha dues oracions subordinades: una subordinada substantiva de relatiu de subjecte del verb principal “és” [el que interessa, ara,] i una subordinada substantiva completiva d’atribut del verb copulatiu “és” [que sàpiguen portar el ritme en un combo].

9.   Expliqueu la diferència entre No te’n rentis les mans  i No et rentis les mans.

La diferència entre les dues oracions es troba en la presència del pronom feble “en” en la primera.

No te’n rentis les mans vol dir que ”no et desentenguis d’alguna cosa”; de fet, el pronom feble “en” substitueix el complement de règim  el·líptic [d’alguna cosa]. Es tracta d’una frase feta que té un sentit figurat i que té el seu origen en el gest de Pons Pilat que Quim Monzó explica al text.

No et rentis les mans, en canvi, té el sentit literal de  la prohibició de rentar-se les mans.


diumenge, 14 de setembre de 2014

BENVINGUTS A LLENGUA I COMUNICACIÓ

PROGRAMACIÓ LliC 2014-2015

La vida m'ha ensenyat a pensar, però el pensament no m'ha ensenyat a viure.
Aleksandr Herzen, filòsof, economista i revolucionari rus (1812-1870)

OBJECTIUS
 • Treballar les quatre competències bàsiques de la comunicació: parlar, escoltar, llegir i escriure. Aquesta assignatura vol ser una ampliació dels continguts que es donen a les matèries comunes de Llengua catalana i castellana del currículum de Batxillerat
 • Treballar la competència comunicativa i digital reforçant la creativitat en la confecció de textos literaris, publicitaris i periodístics.

MATERIAL
 • Dossier amb la feina diària de l’aula
 • Dossier fotocopiat amb exercicis de llengua que caldrà adquirir a consergeria
 • Llibres de lectura: Mercè RODOREDA, El carrer de les Camèlies (Club Editor), al primer trimestre i Pau VIDAL, Aigua bruta (Editorial Labutxaca), al segon trimestre
 • Bloc de referència per treballar a l’Aula d’informàtica (un dia a la setmana, segons connectivitat): niudenews.blogspot.com 

TEMARI I CONTINGUTS
 • Oratòria i tècniques per parlar en públic (Llengua i Comunicació)
 • Tècniques del llenguatge periodístic i publicitari (Comunicació)
 • Lectura i comentari d’articles de diaris diversos (Llengua i Comunicació)
 • Fonètica (Llengua)
 • Morfologia i sintaxi (Llengua)
 • Xerrades de persones de disciplines diverses: emprenedors, exalumnes... (Comunicació)
 • Confecció d’un bloc (Llengua i Comunicació)
 • Confecció un diari digital (Llengua i Comunicació)
 • Literatura i cinema: adaptacions (Comunicació)
 • Assistència al Festival Internacional Curt.doc de Vidreres (Comunicació)

AVALUACIÓ

 • Una prova escrita, com a mínim, per trimestre. No es repetiran els exàmens sense un certificat mèdic. L’avaluació serà continuada. A més de la realització d’un examen, al setembre s’hauran de presentar els treballs que la professora consideri oportuns
 • Feina setmanal penjada al bloc
 • Treballs diversos, individuals o en grup, que s’hauran de presentar el dia i l’hora indicats i sempre a la professora. No s’acceptaran treballs copiats ni fora de termini
 • Es valorarà la llengua oral, tant a les exposicions orals com a les intervencions a l’aula
 • Es valorarà el treball fet a classe i, sobretot, l’originalitat i la creativitat. És imprescindible tenir una actitud positiva per aprovar l’assignatura
 • Llibres de lectura: cal demostrar-ne la lectura i la comprensió  participant oralment a l’aula en les posades en comú. També es podrà demanar un treball o una prova escrita
 • Les faltes d’ortografia i expressió es penalitzaran amb 0’1 punts fins a un màxim de 2 punts, seguint l’acord del departament de llengües i la normativa de les PAU
 • La matèria es valorarà segons els següents percentatges: bloc 40%, feina aula 20% i proves, lectures i treballs 40%